Privacyverklaring Van Empel asperges

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe Van Empel asperges omgaat met persoonsgegevens.
Wij respecteren uw privacy en gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. We houden ons aan de wet- en regelgeving van de Wet bescherming persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze contactgegevens:
Van Empel asperges
Belversestraat 24
5076 PZ Haaren
06-36311654
info@vanempelasperges.nl
www.vanempelasperges.nl

Welke gegevens verzamelen we?
Van Empel asperges verzamelt geen persoonsgegevens. Behalve de gegevens die u aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website, en wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt voor bestellingen of inschrijving voor activiteiten.
In deze gevallen verzamelen wij uitsluitend de volgende persoonsgegevens:

Voor bestellingen en de inschrijving voor activiteiten of het sturen van een factuur kunnen wij u vragen om uw:
– voor- en achternaam;
– adresgegevens;
– e-mailadres;
– (zakelijk) telefoonnummer;
– rekeningnummer;
– KvK-nummer;
– BTW-nummer.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?
Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn voor het tonen van onze website en het verwerken van de gegevens op ons contactformulier. Daarnaast kunnen wij u de mogelijkheid bieden u in te schrijven voor activiteiten en het doen van bestellingen.
De via deze website verzamelde persoonsgegevens, worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Hebt u hierover vragen, neem dan contact met ons op.

Wanneer u gebruik maakt van ons contactformulier, gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen om contact met u op te nemen en vragen te beantwoorden of u in te schrijven voor activiteiten of het doen van bestellingen.
Daarnaast gebruiken wij deze, indien relevant, voor correspondentie en facturering.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Wanneer u een vraag heeft, zich heeft ingeschreven voor een activiteit of het doen van een bestelling, dan worden uw gegevens bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor het beantwoorden van deze vraag, activiteit of bestelling.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?
Van Empel asperges hecht waarde aan uw privacy. Wij nemen dan ook beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen hebben maatregelen genomen rondom fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Worden uw persoonsgegevens verstrekt aan derden?
Van Empel asperges verstrekt of verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en in gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.
Van Empel asperges kan gebruik maken van derden voor het organiseren van activiteiten of het doen van bestellingen.

Wilt u uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
U kunt Van Empel asperges verzoeken uw verzamelde persoonsgegevens in te zien en indien gewenst aan te passen of te verwijderen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@vanempelasperges.nl. Ter controle van uw identiteit vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt.

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens?
Bent u niet tevreden over hoe Van Empel asperges uw persoonsgegevens verwerkt, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. We zullen er alles aan doen om hier samen uit te komen. Mocht dit niet lukken – hetgeen wij zeer vervelend vinden -, dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Heeft u vragen?
Dit document is geactualiseerd in maart 2023. Als Van Empel asperges wijzigingen doorvoert in de manier waarop wij met via de website verzamelde persoonsgegevens omgaan, maken we dit via een wijziging in deze privacyverklaring bekend. Bij ingrijpende wijzigingen infomeren wij u via een e-mail.
Hebt u naar aanleiding van ons Privacy Statement vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op via info@vanempelasperges.nl.